Menu

Szkoła promująca bezpieczeństwo

Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa

 


  

 

O PROGRAMIE

 

Program „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” jest jednym z elementów  Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, realizowanej od 2004 r. na terenie województwa małopolskiego przez Komendę Wojewódzką Policji. Istotą ZPB jest zmiana mentalności oraz świadomości na temat przyczyn zjawisk patologicznych, ich mechanizmów, możliwości rozwiązywania problemów i roli w tym procesie Policji i innych podmiotów.

   Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa jest narzędziem traktującym sprawy bezpieczeństwa kompleksowo – nie tylko chodzi o zagrożenie przestępczością, ale też o patologie społeczne, zagrożenia infrastrukturalne, w ruchu drogowym, o budowanie tzw. bezpiecznej przestrzeni dla mieszkańców itp. Program zakłada w szczególności promocję oraz kształtowanie poczucia bezpieczeństwa uczniów.

   Celem działań szkoły oraz jej partnerów jest promocja i kształtowanie bezpieczeństwa w gimnazjach, a równocześnie zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli na terenie szkoły i w jej okolicach poprzez:

• podniesienie poziomu wiedzy uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczącej bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza jej obrębem,
• zdobycia umiejętności radzenia sobie z agresją i przemocą,
• zapoznanie uczniów z prawem dotyczącym nieletnich, zasadami odpowiedzialności oraz procedurami postępowania w sprawach nieletnich sprawców czynów karalnych,
• ograniczenie/wyeliminowanie aktów agresji i przemocy wśród uczniów,
• systematyczna i skuteczna profilaktyka zjawisk patologicznych wśród młodzieży.

 

UDZIAŁ GIMNAZJUM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W TOMICACH W PROJEKCIE


   Nasze gimnazjum przystąpiło do realizacji projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa  "Szkoła promująca bezpieczeństwo" w 2008 r. Do współpracy w realizacji projektu ZPB zaprosiliśmy tzw. Partnerów Projektu, którzy zadeklarowali swoją gotowość wsparcia działań służących naszym uczniom.

 

 


   Celem działań szkoły i wszystkich partnerów jest promocja i kształtowanie bezpieczeństwa w gimnazjum, a równocześnie zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli na terenie szkoły i w jej okolicy.

 

 

 

Wynikiem pracy szkoły i wszystkich partnerów w projekcie było
przyznanie przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie na lata 2010 - 2012 oraz 2012 - 2017
honorowego Certyfikatu


„Szkoła promująca bezpieczeństwo”

 

             

Zmiana terminu Rady Pedagogicznej.

Aktualności

Kontakt

  • Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Tomicach
    ul. Dworska 9A
    34-100 Tomice
  • 033 873 22 35

Galeria zdjęć