Menu

Szkolny Punkt Informacji i Kariery

SPInKA

 

Nasza szkoła bierze udział w projekcie Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II (w zakresie doradztwa zawodowego). Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów. W ramach projektu utworzony zostanie Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKA) -  miejsce, w którym dostępny będzie dla uczniów szkolny doradca zawodowy.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Szkolny Punkt Informacji i Kariery oferuje młodzieży pomoc w:

 • Zaplanowaniu własnego rozwoju zawodowego
 • Poznaniu zawodów przyszłości
 • Przygotowaniu do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej  i przyszłego zawodu
 • Poznaniu swoich mocnych stron
 • Skonfrontowaniu swoich możliwości z wymaganiami zawodów
 • W ramach projektu prowadzone będą zajęcia warsztatowe i konsultacje indywidualnez zakresu doradztwa zawodowego zgodnie z opracowanym harmonogramem dla uczniów klas I – III. Wsparcie doradcze zakończone będzie stworzeniem Indywidualnego Planu Działań dla uczniów.

Rekrutacja do projektu trwać będzie od 12.04.2017r. do 26.04.2017r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach z doradztwa edukacyjno – zawodowego dostępny w zakładce:  ,,Regulamin”. Harmonogram działań Szkolnego Punktu Informacji i Kariery, terminy konsultacji indywidualnych  -  zostaną podane wkrótce.

 

Zmiana terminu Rady Pedagogicznej.

Aktualności

Kontakt

 • Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Tomicach
  ul. Dworska 9A
  34-100 Tomice
 • 033 873 22 35

Galeria zdjęć